அதாவுல்லா காக்கா நீங்க எங்களுக்கு வேணும் காக்கா


உங்கள் அதிகாரம் சதிகாரர்களால்
சமாதியாகிட்டதே என்றெண்ணி
அகங்காரம் கொண்டாடும் அடிமட்ட‌
அதிகாரிகளுக்கு
காலம் பதில் சொல்லும் காக்கா,
அரங்கினையும், சுற்றியுள்ளைவையையும்
அழங்கரித்த‌ உங்கள்
பெனர்கள், இன்றும் அழுதுகொண்டிருக்கின்றன,
ராஜகுமாரன் தரிசனம் பார்த்து....

பிரதான தெரு முழுக்க கட்சியினைப்
பிரதிபலிக்கும் கொடிகளுக்கு
நீங்கள் கொடுத்த கதாநாயக பாத்திரத்தை இன்று
கருங்கொடியில் யாரால் கொடுக்க முடியும் ?
அக்கரையில் சக்கரையாய்
சேர் ஊருக்கு வாரார் என்று சொல்லி
அடிக்கடி
உங்களுக்குக் கிடைக்கும் வரவேற்புகளும்
பேன்ட் இசைப்புக்களும்.... இனி
எம் காதுகளில் என்றுதான் ஒலிக்குமோ ?

நான் அக்கரையான் இல்லை
ஆனால் உங்களில் அக்கறை கொண்டவன்
உங்கள் அக்கறையால் எங்கள் வாழ்வு
சக்கரையாய் இனித்ததே...
நீங்கள் செய்தவைகளில் சொற்பமேனும்
சாணக்கியங்கள் செய்த மறுப்பேதேனோ ?
இனிமேலும் செய்யுமா ? தெரியாதே ...
வேலைகள் உங்களைக் கணதியாக்கிய போதும்
வேலாவேளைக்கு எட்டிப் பார்ப்பீரே எங்கள் ஊரையும்
இன்று நீங்களின்றி வெறுமையாய் கருங்கொடி ?

தோலுக்கு மேல் வளர்ந்தவர்களையெல்லாம்
தோழனாய் கொண்டீரே, தொழில் கொடுத்தீரே
இன்று
மொத்தக் குடும்பமும் உங்கள் தோழனாய்...
தொழில் பெற்றவர்க்கெல்லாம் தொல்லை
கொடுக்க வந்தனரே... தோல்வியில் துவண்டனரே

வருமானம் பெருக்க தென்னையிடுங்களென்று
தெனாவட்டாய் சொன்னீரே இன்று
தென்னையும் இல்லாமல் தொண்டையில்
தண்ணீரும் இல்லாமல் நாங்கள்... :(

நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளத் தவறிய ?
ஒன்று கருங்கொடி வெறுமையில் கிடக்கும் போது
கவனிக்கப்பட்டு வெள்ளை பூசப்படுகிறதே...
தட்டிக்கேட்க நாதியில்லையென்றெண்ணி
தடுமாற்றமின்றித் திரிகின்றனரோ சதிகாரர்கள்.
சதிகாரர்களுக்கெல்லாம் சதிகாரன் ஒருவன்
இருக்கின்றான் என்பதை மதி பேதலித்தவர்கள்
மறந்ததேனோ ?

எங்களுக்கு நீங்கள் வேணும் காக்கா

அன்புடன் அக்கறைத்  தம்பி2 கருத்துரைகள்

அவரின் அரசியல் பாதை உங்களை கவர்ந்து இருக்கு சேவை செய்ய வரட்டும் மீண்டும் புத்துணர்வுடன்.

Reply

உண்மைதான் அண்ணா பல அவரில் பிடித்தவை

Reply

Post a Comment