வியக்க வைக்கும் பறவைகள்

 மிக அருமையான புகைப்படங்களை இன்று நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த புகைப்படங்கள் தாய்லாந்தில் கிளிக் பண்ணப்பட்டவை  இதை நான் ஒரு இணையத் தளத்திலிருந்து  தான் பெற்றேன். இந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது புகைப்படம் எடுப்பதில் எவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன் என எனக்கு வியக்கத்தோன்றுகின்றது.


#242 白耳還降

#385 青背藍桐 Back Track
#425 小翠插覓 (Air To Sea Missile)
#595 白鷺藤櫺 Bird Circus
#689 小綠三玩
#638 小翠騰獲
#18 黃腹過貓 Step by Step
#599 藍鵲黯凌
#350 藪鳥唅珠 (Take easy, Don't choke!)
#658 東環幻漾 Colorful Reflex!
#647 黃腹襟扇
#417 小綠紅揚 (ComeOn! Follow Me!)
#696 白耳暮舞 Dusk Dance
#528 黃鴝芋展 (Wingspan on the Foliage)
#289 鳳鷗翔弋
#458 黃腹蝶舞

விழிப்பு


இந்த வருடத்தின் முதல் பதிவாக இந்த பதிவை சமர்ப்பிக்கிறேன். நீண்ட கால இடைவெளியில் பல அனுவங்கள் சிக்கல்கள் அனைத்தையும் அனுபவித்த நான் அவற்றின் சாரம்சங்களை உங்களுடன் விரைவில் பகிரவிருக்கின்றேன்.