இவள் இல்லாட்டி இன்னொருவள்

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் இப் பதிவின் மூலம் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். exam கு படிச்சிக் கொண்டு இருந்ததால பதிவிடுவதில் பெரிதாக அக்கரை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை.

exam  கு படிச்சுக்க் கொண்டிருக்கும் போது என்னுடைய மனதில் உதித்த ஒரு கவிதையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.